Вітаю Вас, Гість

Насильству-НІ: презентація

Буклет про насилля: подивитись

Риси, притаманні особам, схильним до жорстокого поводження з дітьми

1. Імпульсивність – риса характеру людини, яка виявляється в схильності діяти необдумано, під впливом зовнішніх обставин або внутрішніх переживань. Імпульсивна людина – неврівноважена, легко збуджується, швидко реагує на обставини і так само швидко шкодує про свої дії. В момент таких емоційних спалахів людина може здійснити необдуманий жорстокий вчинок і вже через хвилину розкаюватися в ньому. У старшокласників та дорослих людей імпульсивність може бути зумовлена перевтомою або деякими нервовими захворюваннями. Потрібно розвивати навички самоконтролю, прорахунку можливих наслідків власних дій, врахування інтересів інших людей.
2. Психологічна негнучкість (ригідність) – риса особистості, яка виявляється в труднощах зміни раніше вироблених стереотипів поведінки, нездатності людини змінити програму діяльності відповідно до зміни обставин. Ригідність негативно впливає на поведінку людини в мінливому середовищі, знижує її адаптаційні можливості. Вона виявляється в егоцентризмі, завищеній самооцінці, впертості і вузькості інтересів. Якщо ригідна особа переконана, що дітей потрібно виховувати із застосуванням фізичної сили, надзвичайно важко довести їй протилежне. Якщо така людина постійно бачила прояви жорстокості в сім’ї, як зразок взаємостосунків, таку ж поведінку вона буде впроваджувати і у власній майбутній сім’ї, вважаючи її єдино істинною. Потрібно розвивати лабільність мислення, долати стереотипи, наявні в людини, показувати можливість різних варіантів вирішення ситуації.
3. Хронічна агресивність – властивість людини, що характеризується постійними спалахами гніву чи злоби. Проявляється як негативна риса характеру переважно у нестриманих, невихованих людей, які використовують агресивність як силовий засіб для досягнення власної мети. Причинами хронічної агресивності можуть бути незадоволені потреби людини, наявність реальної чи уявної перешкоди в досягненні бажаних цілей, внутрішні конфлікти людини, негаразди в сім’ї. Потрібно спрямовувати зайву енергію людини в конструктивне русло (заняття спортом), розвивати самоконтроль, аналізувати реальні причини агресивності, негативні наслідки агресивних проявів.
4. Поняття «нарцисизм» використовують як синонім самозакоханості, егоїзму. Це – риса характеру, яка полягає в надмірній зосередженості людини на власному Я, переважання в діяльності і поведінці особи корисливих особистих інтересів. Егоцентризм – позиція людини, що характеризується фіксацією на власних цілях, потребах, інтересах та ігноруванням інтересів і переживань інших людей. Причиною егоцентризму є нездатність людини визнати можливість існування протилежних точок зору; впевненість особи, що всі люди думають так, як вона. Прояви жорстокості можливі, якщо суперечать думці такої людини, заважають задоволенню її потреб. Егоцентризм можна подолати, шляхом виховання у людини прагнення поставити себе на місце іншого, оцінити ситуацію, яка виникла, з її точки зору.
5. Занижена самооцінка – приниження, недооцінювання людиною своїх можливостей, якостей, свого місця серед інших людей, загальна низька оцінка себе як особистості. Така самооцінка сприяє відчуттю неповноцінності, підвищеній критичності до себе, почуттю постійного невдоволення собою, яке може компенсуватися проявами знущання, жорстокості до більш слабких осіб, які не можуть себе захистити, з метою самоствердження. Потрібно з’ясувати причини заниженої самооцінки, формувати адекватну самооцінку шляхом створення ситуацій успіху, адекватного рівня домагань.

Наверх
2015р. Славутський ліцей © Усі права захищені! З пропозиціями пишіть розробникам